Co je ONE BRAIN a jak tato metoda funguje...

Metodu kineziologie vyvinul Američan Dr. Goodheart v 60. letech. Na základě jeho koncepce sestavil Dr. John Thie knihu a učební materiál s názvem "Touch for Health" (Dotyk pro zdraví), který si mohou lehce osvojit i laici.

Od té doby se v rámci kineziologie vyvinuly nové systémy, které psychologové, učitelé, lékaři, psychoterapeutové, vědci i laici po celém světě přijali do svého života a své práce. Takovým systémem je i koncepce "Three in One" (Tři v jednom - jednota těla, mysli a ducha) a v jejím rámci systém "One Brain" (Jednotný mozek), jehož autory jsou Gordon Stokes, (jeden ze zakladatelů Touch for Health), Daniel Whiteside (průkopník genetiky chování) a Candace Callaway (odbornice v oblasti mezilidských vztahů).

Metoda One Brain, neboli jednotný mozek (sjednocení mysli, ducha i těla) je velice jemný způsob, jak pomoci lidem na celém světě pochopit sami sebe, své okolí a najít opět nové možnosti (volby). Pomůže porozumět našemu chování při stresových situacích, pochopit, proč nás trápí ty samé věci stále dokola či proč nám nefungují vztahy, které bychom si přáli mít pěkné. Základní myšlenkou tvůrců této metody však bylo pomoci dyslektickým dětem, což se jim úžasně povedlo. Metoda využívá různých cvičení, masáží či držení určitých bodů na těle. Pracuje s přirozenými energetickými toky v těle, které je třeba znovu obnovit. Jejich zablokováním se projevují různé psychické i fyzické problémy. Tato metoda dokáže obnovit rovnováhu člověka, což je přesně to , po čem všichni toužíme.

Jak to vlastně funguje....

Vše je založeno na vztahu MOZEK – SVAL. Mozek koordinuje svaly a následná reakce putuje zpět do mozku. Říkáme tomu zpětná vazba (biofeedback). Na tomto základě může Kineziolog pomocí svalového testu zjistit pravdu ukrytou hluboko v našem podvědomí. Chceme-li změnit naší přítomnost či budoucnost, je třeba se podívat do minulosti, kde zjistíme příčinu svých potíží. Vše probíhá při plném vědomí klienta, nejedná se o hypnózu či něco podobného. Není se čeho obávat.

Toto testování nám propojí obě mozkové hemisféry, díky čemuž zjistíme, co se tenktrát skutečně stalo. Je třeba se vyrovnat s minulostí a odstranit vzniklé bloky, abychom mohli pokračovat ve svém životě svobodně, nezávisle na našich minulých přesvědčeních.

Jakmile se testováním kineziolog dostane s klientem do věkové regrese – minulosti, věku, kde vznikla příčina klientových potíží, klient se s danou situací vyrovná, pochopí ji a podívá se na ní z jiného úhlu pohledu.Jde o to, pochopit situaci, která v minulosti nastala a která nám blokuje svobodné rozhodování. Plné pochopení negativní vzpomínku vymaže (už není negativní, díváme se na ní jinak, chápajíce....) a klient si vloží pozitivní vzpomínku - tak jak by si přál, aby se tenkrát situace odehrála. Tím se uvolní emocionální stres (blok). S touto pěknou vzpomínkou se klient vrací do přítomnosti. Kineziolog s klientem provede potřebné korekce – jednoduchá cvičení, která pomohou k odblokování stresoru. Pro klienta je pak velice příjemné vrátit se zpět do přítomnosti s plným pochopením svých potíží a novými možnostmi, které dřív neviděl. Metoda využívá pomoci různých esencí jako např. Bachovy esence, Maui drahokamů, Maui květinové, EBA esenece.

Příklad:

Na terapii přijde muž, který nemůže dlouhodobě nalézt zaměstnání. Neustále je odmítán, ač má spoustu kvalit. Jeho pochybnosti o sobě samém se však začínají prohlubovat.

Při terapii se podíváme na to, co v životě dělal a co chtěl dělat jako malý. Zjistíme, že jeho vědomí chce úplně něco jiné než jeho podvědomí. Zde nastává velký problém. Tento muž touží být na volné noze, řídit si svůj čas práce a touží po řemesle, které se mu stalo zatím jen koníčkem. Tedy řezbářství. Bohužel jeho obavy, že by se tím neuživil ho drží neustále ve vědomí, že musí chodit do práce. Až toto chození do práce vlastně z duše nenávidí. A zde si klient uvědomuje své nastavení, pravdu o sobě samém a o problému nalézt práci. NEMŮŽE NALÉZT PRÁCI, PROTOŽE JI SÁM NECHCE!

A když něco nechceme, tak to také nemáme :).

Zde si uvědomuje, že jeho snažení a všechny ty pohovory byly naprosto zbytečné, neboť jeho duše touží po něčem jiném. Rozhodne se tedy jít svou cestou, neboť ví a cítí, že v tom bude mnohem šťastnější.