Jak to celé vlastně funguje...

Vše je založeno na vztahu MOZEK – SVAL. Mozek koordinuje svaly a následná reakce putuje zpět do mozku. Říkáme tomu zpětná vazba (biofeedback). Na tomto základě může Kineziolog pomocí svalového testu zjistit pravdu ukrytou hluboko v našem podvědomí. Chceme-li změnit naší přítomnost či budoucnost, je třeba se podívat do minulosti, kde zjistíme příčinu svých potíží. Vše probíhá při plném vědomí klienta, nejedná se o hypnózu či něco podobného. Není se čeho obávat.

Toto testování nám propojí obě mozkové hemisféry, díky čemuž zjistíme, co se tenktrát skutečně stalo. Je třeba se vyrovnat s minulostí a odstranit vzniklé bloky, abychom mohli pokračovat ve svém životě svobodně, nezávisle na našich minulých přesvědčeních.

Jakmile se testováním kineziolog dostane s klientem do věkové regrese – minulosti, věku, kde vznikla příčina klientových potíží, klient se s danou situací vyrovná, pochopí ji a podívá se na ní z jiného úhlu pohledu.Jde o to, pochopit situaci, která v minulosti nastala a která nám blokuje svobodné rozhodování. Plné pochopení negativní vzpomínku vymaže (už není negativní, díváme se na ní jinak, chápajíce....) a klient si vloží pozitivní vzpomínku - tak jak by si přál, aby se tenkrát situace odehrála. Tím se uvolní emocionální stres (blok). S touto pěknou vzpomínkou se klient vrací do přítomnosti. Kineziolog s klientem provede potřebné korekce – jednoduchá cvičení, která pomohou k odblokování stresoru. Pro klienta je pak velice příjemné vrátit se zpět do přítomnosti s plným pochopením svých potíží a novými možnostmi, které dřív neviděl. Metoda využívá pomoci různých esencí jako např. Bachovy esence, Maui drahokamů, Maui květinové, EBA esenece.

Příklad:

Na terapii přijde muž, který nemůže dlouhodobě nalézt zaměstnání. Neustále je odmítán, ač má spoustu kvalit. Jeho pochybnosti o sobě samém se však začínají prohlubovat.

Při terapii se podíváme na to, co v životě dělal a co chtěl dělat jako malý. Zjistíme, že jeho vědomí chce úplně něco jiné než jeho podvědomí. Zde nastává velký problém. Tento muž touží být na volné noze, řídit si svůj čas práce a touží po řemesle, které se mu stalo zatím jen koníčkem. Tedy řezbářství. Bohužel jeho obavy, že by se tím neuživil ho drží neustále ve vědomí, že musí chodit do práce. Až toto chození do práce vlastně z duše nenávidí. A zde si klient uvědomuje své nastavení, pravdu o sobě samém a o problému nalézt práci. NEMŮŽE NALÉZT PRÁCI, PROTOŽE JI SÁM NECHCE!

A když něco nechceme, tak to také nemáme :).

Zde si uvědomuje, že jeho snažení a všechny ty pohovory byly naprosto zbytečné, neboť jeho duše touží po něčem jiném. Rozhodne se tedy jít svou cestou, neboť ví a cítí, že v tom bude mnohem šťastnější.