Dyslexií netrpí jen děti...

Dyslexie neboli porucha čtení a psaní, se řadí mezi další skupiny poruch učení. Těmito "poruchami" učení však netrpí pouze děti. S některými lidmi se táhne až do dospělosti, pokud nebyla tato záležitost vyřešena.

Ve své poradně dávám klientům číst texty, které jim pomáhají k uvědomění si jejich řešeného problému, či nějakého popírání. Některým však čtení nejde až tak snadno. Pokud v jejich dětství vznikl stres spojený právě se čtením, pak se jim dodnes čte nesnadno. A většina z nich ani nevezme knihu do ruky.

Jak tato "porucha" ale vzniká?

Každý má jinou příčinu. Jako jednu z příčin poruch čtení, kdy dítě nevydrží dlouho číst a je brzy unavené, může být např. to, když rodič nadává svému dítěti za něco, co provedlo. Většina dětí se u toho dívá do země, což je právě směr pohledu,který používáme při čtení. Mozek si tyto hodnoty ovšem zapisuje. Vše si pamatuje a zapíše přesně tak, jak vše vnímalo dítě a řádně jej uloží do podvědomí.

Tedy, v tomto případě platí : směr pohledu dolů = stres, strach, zklamání. Proto existují lidé, kteří by rádi četli, ale jsou brzy unaveni nebo ani nezačnou nikdy číst knihy, protože jim to už ve škole dalo hodně zabrat. Proč je to vysiluje? Protože když děláte dlouhodobě něco, co Vám způsobuje stres, jste brzy vyčerpaní. Některým dětem se mohou písmenka různě míhat, ztrácejí se v textu, nevědí, kde skončili nebo vůbec netuší o čem čtou.

V poradně se soustředím na sjednocení pravé a levé hemisféry. Když tyto dvě hemisféry spolupracují, pak je učení mnohem jednodušší. Pokud nespolupracují, pak dítě píše např. zrcadlově, má problém rozeznat, kde je vlevo, kde vpravo, přehazuje písmenka nebo je různě zaměňuje. Pomocí metody One Brain je možné zjistit příčinu těchto potíží s učením a odblokovat jej.

Příčina může být jakákoliv. Každý máme jiné životní zkušenosti, jiné zážitky a právě tyto zkušenosti ovlivňují nejen náš život, ale také způsob, jakým jsme schopni se učit.