Čakry

Čakry jsou energetická centra v našem těle, která řídí fyzickou vitalitu, emoce, nálady a duchovní schopnosti. Když jsou tato centra vyvážená, vládne v našem životě harmonie. Když vyrovnaná nejsou, nastává v příslušné oblasti chaos.

Slovo Čakra pochází ze sanskrtu a znamená kruh nebo kolo. Znamená také "Slunce" - aktivitu.

Některé staré (indické, tibetské a jiné) texty uvádějí, že na lidském těle je až 88 000 čaker, přičemž 7 je hlavních a asi 40 vedlejších. Ostatní jsou menšího významu, ač já si myslím, že každá má svou úlohu.

Čakry většiny lidí mají obvykle průměr cca 10cm, při duchovním rozvoji člověka se čakry rozšiřují, frekvence jejich vibrací se zvyšuje a i jejich barvy jsou jasnější a zářivější. Když se změní směr otáčení, energie proudí z čaker ven. Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu, který způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Při krystaloterapii se zaměřujeme na sedm základních čaker tak, abychom vyrovnali naše životní témata, která má každá z čaker na starost.

1. čakra - KOŘENOVÁ - Nachází se na spodním konci páteře

Barva: Rubínová červeň

Témata: Finance, Kariéra, Bydlení, Fyzické bezpečí, Uspokojování fyzických potřeb, Majetek, Vůle být

Obavy z nenaplnění fyzických potřeb časem způsobí, že se čakra časem zmenší a ztmavne.

Doslova si kořenovou čakru můžeme svými starostmi o peníze a majetek otrávit a vytvořit si tak pocity omezení a nedostatku.

Naopak při posedlosti penězi první čakru přetěžujeme a čakra se neúměrně zvětší na úkor ostatních čaker.

2. čakra - SAKRÁLNÍ - Umístění pod pupíkem

Barva: Oranžová

Témata: Touha po uspokojení fyzických potřeba - jídlo, pití, sex, vzrušení. Závislosti, Naše tělo - spánek, životní styl, zdraví, hmotnost, vzhled. Pokud se stresujeme tématy týkajícími se našeho těla, čakra se scvrkne a zablokuje (nepřirozená únava a apatie). Naopak pokud jsme posedlí svým vzhledem, čakra se nepřirozeně zvětší.

3. čakra - SOLAR PLEXU – Umístění cca 10cm nad pupíkem

Barva: Jasně žlutá

Témata: Síla a moc – strach z moci, touha po moci, strach z autorit, zájem o osoby disponující výraznou mocí, současné a minulé zážitky ovládnutí jinou osobou. Ovládání – strach z ovládání ostatními, strach ze ztráty kontroly, touha po sebeovládání, touha mít kontrolu nad ostatními a nad danou situací, vymknutí kontroly. Pokud se obáváme, že nás okolí zkouší ovládnout a řídit, čakra se zmenší. Pokud chceme moc a ovládat, čakra se zvětší a zakalí.

4. čakra – SRDEČNÍ – Uprostřed hrudníku, v oblasti srdce

Barva: Zelená

Témata: Mezilidské vztahy, Láska, Připoutanost k lidem- spoluzávislost, posedlost, Milosrdnost nebo Nemilosrdnost. Jakékoli obavy vůči dávání nebo přijímání lásky čakru zmenší. Vztahy založené na závislosti vyústí k jejímu zablokování a nepřirozenému zvětšení.

Srdeční čakra je nejdůležitějším centrem pro rozvíjení intuice a jasnocitu.

5. čakra

KRČNÍ – Nachází se v krku, v blízkosti ohryzku

Barva: Nebesky modrá

Témata: Pravdomluvnost, Komunikace, Schopnost říci si o své potřeby. Strach z komunikace krční čakru oslabuje, což může být vnímáno jako nepříjemné pocity v krku. Neustálé nutkání prosadit se, komunikovat, může vést k nerovnováze a zvětšení čakry.

UŠNÍ čakry - Nachází se nad levým a pravým uchem .

Na rozdíl od ostatních čaker se netočí a jsou nakloněny o 30st. nahoru od vodorovné osy. Mají krásnou červenofialovou barvu.

Témata: Komunikace s Bohem – neochota nebo naopak přílišná touha slyšet bytosti duchovních sfér. To, co slýcháte a co jste slyšeli – příjemné i nepříjemné názory na nás, slovní napadání, zprávy z médií, energie hudby, zvuky z okolí….

Ušní čakry nás propojují s bytostmi z vyšších sfér – jasnoslyšení

Pokud se obáváme či již nechceme slyšet co jsme slýchávali, čakry se zablokují.

6. čakra – TŘETÍ OKO – Nachází se na čele, uprostřed mezi očima

Barva: Indigo

Témata: Budoucnost, Minulost, Víra v duchovno

7. čakra – KORUNNÍ – Na temeni hlavy

Barva: Zářivě purpurová

Témata: Bůh, Náboženství nebo duchovno (negativní zkušenosti), Božské vedení, Víra.