Uzdravte své vnitřní dítě!

„Uzdravte mě někdo!“ křičela duše. Její prosba byla tak slyšitelná, viditelná…., ale nebyl nikdo, kdo by ji dokázal uzdravit. Její pláč byl tak hlasitý, až by to jednomu srdce rozervalo. Po letech hledání, po té dlouhé cestě, na které se toužila uzdravit konečně pochopila. Není nikdo, kdo ji dokáže uzdravit. Bude muset uzdravit samu sebe jedině ona. A konečně i ví jak. Konečně to celé své utrpení pochopila….

Abychom mohli uzdravit svá zranění, musíme se nejprve podívat, kde naše zranění vznikla. Ano, půjdeme do našeho dětství, kde byla duše prvně zraněna. Tehdy začala věřit tomu, že zranění nebude již nikdy uzdraveno a hlavně již tehdy si začala vytvářet programy na základě tohoto zranění. Jak tedy uzdravit svou duši, svá zranění? Pohlédněte svému vnitřnímu dítěti do očí…… Ještě stále pláče? Ano, ještě je vidět bolest v očích, pláč, který nikdy neustal.

Pomozte mu. Nenechte ho dále plakat, trápit se….Zeptejte se ho, co konkrétně ho zranilo tak moc, že jeho bolest přetrvává. Vždyť vidíte, co se mu stalo. Jak sedí se sklopenou hlavou, slzy se mu kutálí po tvářích….Víte co se mu stalo. Pamatujete si toto zranění. Ať už mu někdo ublížil nebo bylo Vaše vnitřní dítě jen nepřijatelné pro ostatní, jeho bolest doposud nikdo neuzdravil. Je na čase…..

Pohlédněte svému vnitřnímu dítěti do očí a zeptejte se ho, co pro něho můžete udělat. Zeptejte se ho, co potřebovalo tehdy a čeho se mu nedostalo. Možná to bylo pouhé objetí, pohlazení, pochopení….Možná se potřebovalo někomu svěřit, někoho požádat o pomoc. Možná že doposud čeká na tu pomoc. Dejte mu jí. Zvedněte ho, vezměte ho za ruku a povídejte si s ním. Uzdravte ho. Hodně štěstí.