Co je STRACH?

Dobrý sluha, špatný pán. Toto rčení jste jistě již někde slyšely. Znáte však jeho podrobnější význam? Co to znamená, že nám má strach sloužit a proč by neměl být našim pánem?

Strach je emoce, která nás má chránit. Chrání nás před špatnými věcmi. Tedy, pokud jsme v minulosti zažili něco, co nás nějak ohrozilo, pak STRACH je tu proto, aby nás varoval, když nastane podobná situace. Strach nám tedy velice dobře slouží, aby nás varoval před nebezpečím. Dokud se bojíme, jsme opatrní. Díky strachu jsme se nepouštěli do různých věcí, které by nám mohli jakkoli ublížit. Jako děti jsme se báli cizích lidí, což bylo jen dobře. Báli jsme se skákat z velké výšky, což nás ochránilo například před zlomenou nohou či horším úrazem. Báli jsme se sahat do zásuvek, což nám zachránilo život…..

Ale dnes?

V čem nám dnes pomáhá strach? Například v těch samých věcech. Víme, že elektřina je pro nás stále nebezpečná, jako skok z velké výšky. Víme, že ozbrojený člověk může pro nás znamenat velké nebezpečí a tak se od něho budeme držet co nejdál. Víme, že za bouřky nebudeme plavat v rybníku či nepolezeme pro zábavu na sloup s vysokým napětím. Před tím vším nás chrání strach, který tu vždy byl, je a bude.

Bohužel dnes většině lidem „přerostl přes hlavu“. To znamená, že už neslouží, ale vládne. Stal se tím „pánem“. Lidé se bojí různých věcí, nejen, že je pokouše nějaké chlupaté zvířátko. Bojí se zkoušek, vystupování, jít na vysokou, najít si nové přátelé, bojí se, že zůstanou sami, odmítnutí, opuštění…

Každý z nás má nějaký strach.

Co byste ale měli vědět? Co se děje, když cítíte strach? Váš mozek vyhodnotí situaci jako „bojuj nebo uteč!“. To znamená, že veškerá síla a energie se nahrne do Vašich nohou(mozek se odkrví), které jsou jediným Vaším záchranným nástrojem v tomto momentě, a Váš mozek tedy vypne, aby se soustředil jen a pouze na boj či útěk.

Pokud jste tedy ve stavu STRACHU, Váš mozek je ve stavu VYPNUTÍ.

Co to pro Vás znamená? Že nejste schopni vymyslet jakékoli řešení Vaší situace. Váš mozek nemyslí, čeká, až utečete. Pokud jste dlouhodobě v takovém stádiu, není to pro Vás moc dobré a svou situaci jen těžko vyřešíte. Musíte se nejprve zbavit strachu. Pokud má někdo strach z ODMÍTNUTÍ, pak jakékoli setkání s druhými jej PARALYZUJE a takový člověk má sice v pohotovosti své dolní končetiny, ale mozek trochu pokulhává. Pak ze sebe vysouká pár oprášených vět, ale není příliš schopný ze sebe vydat normální konverzaci.

Jak ze svého strachu udělat svého PŘÍTELE? Poděkujte mu, že Vás opět varoval a uvědomte si, zda potřebujete cítit strach i nadále. Tento způsob lze však praktikovat při takovém lehčím strachu, určitě ne při fobiích. Tam doporučuji terapii, při které můžeme společně a jemně Váš strach odbourat.

Uvědomte si, zda je Váš strach pro Vás sluhou, či pánem! Kdo „u Vás doma“ vládne? ……